Hírek

 • 2016.02.22

  Ír táncház az ELTE Origó Nyelvi Centrumban

  Ha kíváncsi vagy, hogyan táncolnak a smaragd szigeten, és ki is próbálnád ingyenesen, profi tánctanár segítségével, itt a helyed március 3-án az ELTE Origó Nyelvi Centrumban!

 • 2016.02.18

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az ELTE és a BME oktatói részére

  Az InfoPark Alapítvány és az ELTE Origó Nyelvi Centrum pályázatot hirdet az ELTE és a BME egyetemi oktatói részére

 • 2016.02.18

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az ELTE és a BME hallgatói részére

  Az InfoPark Alapítvány
  és az ELTE Origó Nyelvi Centrum pályázatot hirdet az ELTE és a BME hallgatói részére

 • 2016.01.25

  Az ELTE Origó Nyelvi Centrum az Educatio kiállításon

  2016. január 21-23. között ismét megrendezték az oktatás legnagyobb seregszemléjét, az Educatio kiállítást. Több mint 100 kiállító és 30 000 látogató vett részt az eseményen. Képviseltették magukat a hazai felsőoktatási intézmények, külföldi egyetemek, nyelviskolák, szakképzések és a legújabb oktatási fejlesztések, taneszközök, módszerek.

  Idén első alkalommal mutatkozott be az ELTE Origó Nyelvi Centrum (volt ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ Kft.) a nagyszabású rendezvényen.

 • 2016.01.11

  PÁLYÁZAT - "SEGÍTS MEGÚJULNI!"

  Az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ Kft. 2016-ban nagy változások elé néz. Szeretnénk, ha megszűnnének a „Rigó utcát” övező negatív beidegződések és előítéletek. Az új megjelenés érinti a weblapot, amelyre új, innovatív tartalmakat és design-t tervezünk. Ennek megvalósulása érdekében az ELTE ITK ötletpályázatot hirdet, melynek keretén belül olyan kreatív javaslatokat várunk, melyek felhasználásával teljes mértékben újjá, lendületessé varázsolhatjuk arculatunkat.

KÉTNYELVŰ VIZSGARENDSZER

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK

B1 (ALAPFOK)

Ez a vizsga a Közös Európai Referenciakeret (KER) B1 Referenciaszintjéhez illesztett: azt méri, hogy a vizsgázó képes-e boldogulni a hétköznapi élet alapvető helyzeteiben, képes-e a B1 szintnek megfelelő nyelvhasználattal kommunikálni, társadalmi-, kulturális- és munkakapcsolatokat teremteni idegen nyelvi közegben. Az eredményes B1 szintű vizsga megalapozza a továbblépést a B2 szintű (középfokú) vizsga irányába.

 

B1 (alapfok) – TÁBLÁZATOS ISMERTETŐ

Szóbeli (B1)

Nyelvi készség

Feladattípus

Időtartam

Pontszám

Teljesítési
minimum

Feladat

Vizsgarész

Beszédkészség Irányított beszélgetés
(az egyik vizsgáztatóval, általános témákról)

Kb.
3-4 perc

Kb.
10 perc

40* pont

16 pont

Önálló témakifejtés (kép alapján)
(két kihúzott kép közül választható)

Kb.
3-4 perc

Szituációs párbeszéd
(egy kihúzott szerepjáték alapján)

Kb.
3-4 perc

Beszédértés Hallott szöveg értése (hangfelvétel)
(egy rövid párbeszéd és egy rövid összefüggő szöveg háromszori meghallgatása; két különböző feladattípus:
- a szövegre vonatkozó magyar nyelvű kérdések megválaszolása;
- a szövegre vonatkozó magyar nyelvű táblázat kitöltése.)

egyenként kb.
1-1,5 perc

Kb.
15 perc

20 pont

8 pont

Szóbeli összesen:

60 pont

Az eredményes szóbeli vizsga minimum pontszáma:
(a készségenként előírt teljesítési minimumok elérése esetén)

36 pont (60%)

 

Írásbeli (B1)

Nyelvi készség

Feladattípus

Időtartam

Pontszám

Teljesítési minimum

Szövegértés Olvasott szöveg értése
(autentikus idegen nyelvű szövegre vonatkozó magyar nyelvű kérdések megválaszolása)

60 perc
(tetszés szerint osztható be)

Ajánlott megoldási idő:
25-10-25 perc

20 pont

8 pont

Közvetítés Közvetítés idegen nyelvről magyarra
(idegen nyelvű szöveg információtartalmának közvetítése egy, az idegen nyelvet nem ismerő személy számára, az utasításban meghatározott kommunikációs helyzetnek megfelelően)

10 pont

4 pont

Íráskészség Irányított fogalmazás
(rövid levél/üzenet/e-mail írása meghatározott kommunikációs helyzetben, irányítási szempontok alapján)

20 pont

8 pont

Írásbeli összesen:

50 pont

Az eredményes írásbeli vizsga küszöb pontszáma:
(a készségenként előírt teljesítési minimumok elérése esetén)

30 pont (60%)

 

Komplex (szóbeli + írásbeli) vizsga összesen:

110 pont

 

* A Beszédkészség vizsgarész részletes értékelése (B1)

  Értékelési szempont

Feladat

Összesített
pontszám

Irányított
beszélgetés

Önálló témakifejtés
(kép alapján)

Szituációs
párbeszéd

Beszédkészség Kommunikatív érték

10 pont

5 pont

5 pont

20 pont

Szókincs
(1-3 feladatra)

10 pont

10 pont

Nyelvhelyesség
(1-3 feladatra)

10 pont

10 pont

A beszédkészség vizsgarész pontszáma összesen:

40 pont

Beszédértés Értékelés a javítási
útmutató alapján

Hallott szöveg értése

20 pont

1. feladat

2. feladat

10 pont

10 pont

A B1 (alapfok) szóbeli vizsga összesített pontszáma:

60 pont

 

B1 (alapfok) SZÓBELI VIZSGA

BESZÉDKÉSZSÉG

A sikeres vizsgázó képes az adott idegen nyelven a szintnek megfelelő nyelvi eszközök alkalmazásával tájékoztatást adni, beszámolni eseményekről, leírni dolgokat és személyeket, véleményét megfelelő módon kifejezni és alapvető érdekeit érvényesíteni.
A beszédkészség vizsgarészben a vizsgáztató rövid, személyes tárgyú beszélgetést folytat a vizsgázóval, aki ezt követően önállóan beszél az általa előzetesen kiválasztott, a beszélgetésétől eltérő témájú képről. Utolsó feladatként – egy általa ugyancsak előzetesen kihúzott – szituációs párbeszédet játszik el az egyik vizsgáztatóval, magyar nyelvű utasítások alapján.
A vizsga során végig kiemelt szerepet kap a vizsgázó interakciós készsége. A vizsgázó feladata, hogy megértse a célnyelvi standardnál tagoltabb, lassabb beszédtempóval hozzá intézett kérdések, közlések lényegét, és megfelelő módon, spontán reagáljon azokra.
A vizsgázó teljesítményét a következő szempontok alapján értékeljük: kommunikatív érték, szókincs, nyelvhelyesség.

BESZÉDÉRTÉS

A beszédértés vizsgálata a beszédkészség vizsgarésztől függetlenül, nyelvi laboratóriumban (vagy megfelelően behangosított helyiségben) történik, magyar nyelvű feladatlap segítségével. A vizsgázó két, egyenként kb. 1-1,5 perces szöveget hallgat meg, mindkettőt háromszor. Az első szöveg egy normál beszédtempójú párbeszéd vagy interjúrészlet, a második pedig egy (esetleg több) rövid, összefüggő, célnyelvi forrású, szerkesztett szöveg. A vizsgarész időtartama összesen kb. 15 perc.
A feladat értékelési útmutatója alapján a kérdésekhez tartozó minden helyes információért pont(ok) jár(nak). A feladat megoldásával maximálisan 20 pont szerezhető.

 

B1 (alapfok) ÍRÁSBELI VIZSGA

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

A vizsgázónak B1 szinten meg kell értenie egyszerűbb közérdekű szövegek (pl. közlekedési, utazási, vásárlási információk, ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók, stb.), egyéb tényközlő szövegek (ismertetők, használati utasítások, hirdetések), rövid, informatív sajtócikkek, valamint hivatalos vagy magánlevelek főbb információit. Ezek olyan konkrét, hétköznapi témákhoz kapcsolódnak, amelyekkel a célnyelvi országba való utazás vagy ott tartózkodás alatt találkozhat.
A vizsgázó a (1200-1500 leütés terjedelmű) szövegre vonatkozó magyar nyelvű kérdések magyar nyelven való megválaszolásával bizonyítja szövegértési készségét. A megoldás értékelése javítókulcs alapján történik. A kérdésekhez tartozó minden helyes információért pont(ok) jár(nak). A feladat megoldásával maximálisan 20 pont szerezhető.

KÖZVETÍTÉS IDEGEN NYELVRŐL MAGYARRA

A második feladat megoldása során a vizsgázónak egy (kb. 800 leütés terjedelmű) szerkesztett idegen nyelvi szöveg információtartalmát kell megértenie, és a feladatmegoldáshoz szükséges tudnivalókat tartalmilag pontosan és érthetően kell közvetítenie írásban egy az idegen nyelvet nem ismerő személy számára. A feladat megoldási kulcsa alapján minden helyesen közvetített információért pont(ok) jár(nak). Ebben a vizsgarészben – 20 nyerspont felezésével – maximálisan 10 pont szerezhető.

IRÁNYÍTOTT FOGALMAZÁS

A harmadik feladatban magyar nyelvű utasítások alapján egy rövid, 8-10 soros idegen nyelvű levelet (üdvözlőkártyát, képeslapot, e-mailt, üzenetet) kell megfogalmazni. A vizsgázónak írásban kell idegen nyelven, az adott utasításoknak megfelelően tájékoztatást adni, beszámolni eseményekről, leírni dolgokat és személyeket, véleményét megfogalmazni.
A megoldás értékelése a következő négy szempont szerint történik: tartalom, kommunikatív hatás, kifejezésmód, nyelvhelyesség. A vizsgázó megoldását minden egyes szempont alapján 0-tól 5-ig terjedő skálán értékeljük. A feladatban tehát maximum 20 pont érhető el.

Tisztelt Vizsgázó!
Üdvözlünk online ügyintézési rendszerünkben. A regisztrációt követően a jelentkezéstől az eredménylekérdezésen át a vizsgadíj online befizetésig minden lényeges dolgot el tudsz intézni egy helyen.
Jó tanulást és eredményes nyelvvizsgát kívánunk!


pld.: 20000200013658AWAS
(A kódszámot az értesítő levélben kapta kézhez.)

Az ITK közreműködésével készült ingyenes online idegenforgalmi tananyag:

Welcome to Hungary

1085 Budapest, Rigó u. 16.
Tel.: 459-9614